Deelnemers, sprekers & partners: bedankt!

Bekijk de aftermovie

 

Een duurzaam herstel na de crisis:
economisch sterk, maar ook duurzaam, leefbaar en inclusief

 

Langzaam maar zeker moeten we onze weg weer vinden na deze periode die het uiterste heeft gevergd van onze samenleving. De crisis naar aanleiding van de COVID-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat maatschappelijke opgaven meer onder druk staan dan ooit.

De focus ligt op een duurzaam economisch herstel. Hoe zorg je dat je een economisch sterke, inclusieve, duurzame en toekomstbestendige gemeente wordt? Hoe kun je met behulp van slimme oplossingen een optimale en veerkrachtige leefomgeving creëren voor je burgers?

Hoofdopgaven zoals duurzame verstedelijking, de energie- en mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave moeten aangepakt worden. Om dit effectief te kunnen doen is een integrale aanpak noodzakelijk waarbij digitale oplossingen in grote mate bij kunnen dragen. Zo creëren we een economisch sterke, inclusieve, duurzame en toekomstbestendige (informatie)samenleving.

Tijdens het event gaan we in op de uitdagingen die spelen. We zien hierbij drie belangrijke thema’s:

 • Kansen voor de economie: we zetten in op een duurzame economische ontwikkeling. Hoe kunnen we gebruik maken van geleerde lessen en zorgen dat we van de crisis een transitie maken?
 • Ethiek en sociale inclusie: hoe bouwen we samen, door iedereen te betrekken, een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving? Waarin leefbaarheid en veiligheid voorop staan.
 • Hoe organiseren we dit?: Hoe maken we het concreet? Door samen te werken, op te schalen en gebruik te maken van digitalisering en nieuwe technologieën kunnen we krachtige stappen zetten. Concrete praktijkvoorbeelden van gemeenten zoals Dordrecht, Helmond, Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Rijswijk, Delft, Hollands Kroon, Alkmaar, Waalwijk en Renkum.

Op 27 september gaan we aan de slag om ervaringen uit te wisselen en te leren van concrete voorbeelden. Vanuit slimme gemeenten, maar ook slimme regio’s. De focus ligt op de praktijk en het bieden van concrete handvatten om zelf morgen aan de slag te gaan. We betrekken ook onze buitenlandse collega’s. Zij hebben immers in veel gevallen te maken met dezelfde uitdagingen. Tijdens virtuele werksessies gaan we ook samen met hen op zoek naar oplossingen.

Tijdens de excursiedag op 28 september bezoeken we succesvolle praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke opgaven in Dordrecht, Rotterdam, Delft en Den Haag.

De volgende sprekers stonden o.a. op het podium:

Meindert Stolk

Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

Maarten Burggraaf

Wethouder, Gemeente Dordrecht

Deborah Nas

Deeltijdprofessor Strategic Design for Technology-based Innovation,
TU Delft, Strategisch Adviseur, Innovator en Inspirator

Hans Mommaas

Directeur, Planbureau voor de leefomgeving

Laurentien van Oranje

Founder, Number 5 Foundation

Aan bod komen vraagstukken zoals:

 • Welke lessen kunnen we leren van de COVID-19 crisis en hoe kunnen we deze gebruiken om in de toekomst sterker en veerkrachtiger te zijn?
 • Hoe kun je samenwerken met andere gemeenten om maatschappelijke opgaven integraal en met minder financiële middelen aan te pakken?
 • Digitalisering en data zijn meer key dan ooit. Hoe zet je digitalisering in om effectiever en efficiënter invulling te geven aan belangrijke opgaven van verstedelijking, klimaattransitie en de informatiesamenleving?
 • Hoe zorg je voor optimale veiligheid en transparantie?
 • Hoe koppel je economie aan leefbaarheid?
 • Welke slimme mogelijkheden zijn er om een duurzame stedelijke ontwikkeling te realiseren?
 • Hoe zorg je dat de belangen van alle groepen burgers meegenomen worden?
 • Wat kan 5G brengen en hoe kan 5G andere technologieën versnellen?
 • Welke rol speelt smart governance bij het toekomstbestendig maken van je gemeente?
 • Wat is er voor nodig om publiek/private samenwerkingen succesvol te maken?

 

Official hosts