excursies

28 SEPTEMBER 2021

Op 28 september organiseren wij een aantal excursies waarbij de praktijk centraal staat. We gaan kijken hoe slimme toepassingen helpen om maatschappelijke opgaven op te lossen. Je hoort en ziet alles over concrete praktijkvoorbeelden en hebt de kans om je vragen voor te leggen zodat je de voorbeelden door kunt vertalen naar je eigen situatie.

We verwachten je ’s ochtends op de startlocatie. Wij verzorgen het verdere vervoer, koffie/thee en lunch tijdens deze dag.  

Je kunt een keuze maken uit twee inspirerende opties:
1. Duurzaamheidsfabriek Dordrecht / Wijk Reyeroord Rotterdam (VOL!)
2. Do IoT Fieldlab Delft/Living Lab Scheveningen

09.15 uur

Ontvangst

09.30 uur

Welkom door de Duurzaamheidsfabriek

Om onze maatschappelijke opgaven uit te voeren is innovatie noodzakelijk. Daarvoor kijken we naar technologische ontwikkelingen, maar moeten we vooral ook de ‘factor mens’ niet uit het oog verliezen. Om innovaties succesvol te maken, is het belangrijk dat mensen ze omarmen en ermee leren omgaan.

Bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht wordt innovatie daarom structureel verbonden met onderwijs, opleiden en trainen. Een leven lang leren krijgt er inhoud, in een unieke samenwerking tussen het (regionale) bedrijfsleven, het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en overheden.

Bedrijven investeren mee in het machinepark, denken mee over de inhoud van het onderwijs en leveren opdrachten waaraan studenten kunnen werken en leren. Daarnaast vinden er in en rondom de Duurzaamheidsfabriek innovatieprojecten plaats. Daarbij gaat het niet zozeer om het ontwikkelen van nieuwe kennis, maar om valorisatie; hoe kunnen bedrijven, vanuit een concreet vraagstuk, nieuwe technologieën toepassen om waarde te creëren voor hun onderneming. De gemeente speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol.

We gaan met elkaar in een korte workshop zelf aan de slag en lopen door de Duurzaamheidsfabriek om een beeld te krijgen van de verschillende manieren waarop de succesvolle triple-helix samenwerking hier vorm krijgt.

12.00 uur

Lunch en vertrek per boot vanuit Dordrecht over de Nieuwe Maas naar Rotterdam

13.30 uur

Welkom door de gemeente Rotterdam

In de wijk Reyeroord wordt stap voor stap geëxperimenteerd richting de voorbeeldwijk voor de transformatie van Rotterdam. Er wordt op een vernieuwende manier samengewerkt met de gebiedsorganisatie en de bewoners aan maatschappelijke uitdagingen.

Het Living Lab Sensible Sensor is in 2019 gestart in de Rotterdamse wijk Reyeroord. Verschillende sensoren zijn geplaatst, bijvoorbeeld bij de in- en uitgangen van parken, en in afvalcontainers. Ook zijn er slimme lichtmasten geplaatst. De 23 gemeenten uit de metropoolregio hebben bijgedragen aan de proeftuin in Reyeroord om zo de ontwikkeling van digitale toepassingen te stimuleren. Deze kunnen een oplossing bieden voor vraagstukken die in de regio spelen.

We maken een wandeling door de wijk waar we de verschillende toepassingen bekijken en de ervaringen horen die al opgedaan zijn.

15.30 uur

Afsluiting

09.15 uur

Ontvangst

09.30 uur

Welkom door Do IoT Fieldlab

Grensverleggend Internet of Things voor een betere samenleving

Er wordt baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van Internet of Thing (IoT). Bovendien is er een grote marktpotentie voor nieuwe producten die inspelen op de kansen van de nieuwste generatie communicatietechnologie (momenteel 5G). Door fundamenteel onderzoek te koppelen aan mogelijke toepassingen in een realistische omgeving, kunnen deze innovaties sneller de samenleving bereiken.

Do IoT Fieldlab versnelt IoT innovaties door het faciliteren van onderzoek, door de juiste partijen bij elkaar te brengen voor innovatievragen, en door het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Het Fieldlab ondersteunt daarmee de maatschappelijke ambities voor een duurzamere, gezondere en veiligere samenleving en draagt het bij aan economische groei in Nederland.

We gaan op bezoek bij The Green Village, de Do IoT Fieldlab test-locatie op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving, waar in een regelluwe omgeving getest kan worden met IoT innovaties op wijk-, straat- en gebouwniveau. Je hoort alles over de mogelijkheden die IoT, ondersteund door 5G-technologie biedt en we bekijken een aantal inspirerende duurzame innovatieprojecten op het terrein zelf.

12.00 uur

Lunch en vertrek naar Scheveningen

13.00 uur

Welkom door Living Lab Scheveningen

Living Lab Scheveningen, een field lab in een real life omgeving

Living Lab Scheveningen (LLS) is een omgeving aan de kust van Scheveningen waar gemeente Den Haag in de openbare ruimte nieuwe digitale uitvindingen test om maatschappelijke meerwaarde te creëren op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en toerisme. In het lab wordt als het ware de stad van de toekomst nagebootst. Om dit te realiseren werkt de gemeente intensief samen met verschillende partners, zoals de TU Delft, De Haagse Hogeschool, T-Mobile, politie, Dunea, bedrijven uit het Haagse Tech-ecosysteem (o.a. cybersecurity, blockchain en kunstmatige intelligentie), Provincie Zuid-Holland, de MRDH, maar vooral ook lokale inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk wordt niet alleen bekeken of een digitale toepassing werkt, maar ook wat de toepassing betekent voor bijvoorbeeld databeheer, privacy, veiligheid en sociale wenselijkheid.

Er is over ongeveer 3,5 km Smart City Infrastructuur aangelegd en nu bestaat de mogelijkheid om allerlei vraagstukken te onderzoeken. Het idee van het Lab is om kleinschalig te onderzoeken en leren en bij succes beter voorbereid zijn op opschaling naar andere gebieden in de stad.  Deze proeftuin is opgebouwd uit vier zuilen: data/toepassingen, connectiviteit, hubs en energie: zonder connectiviteit geen Smart City. Er worden projecten gestart om met gebruik van nieuwe technologie een andere aanpak voor een probleem in de stad te onderzoeken. Deze use cases zijn kleine onderzoeksprojecten die inzicht geven in de invloed van deze technologie op juridische, ethische, technische en organisatorische vraagstukken. Bij succes kan de aanpak in de hele stad uitgerold worden.

15.00 uur

Afsluiting